Mgr. Pavel Maškarinec

Disertační práce

Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010: analýza voličského chování z pohledu explorační prostorové analýzy dat (ESDA)

The electoral geography of the Liberec Region, 1992–2010: analysis of voting behavior in terms of exploratory spatial data analysis (ESDA)
Anotace:
Cílem práce je analýza voličského chování v Libereckém kraji v letech 1992–2010 za pomoci technik explorační prostorové analýzy dat (ESDA) na úrovni jednotlivých obcí tohoto celku. Text představuje poměrně nové a v českém prostředí dosud nepříliš využívané metody, které se snaží přispět k alespoň částečnému vyřešení problémů spojených s analýzou prostorových dat. Konkrétně jsou užity následující metody …více
Abstract:
The thesis is dealing with an analysis of voting behavior in the Liberec Region in 1992-2010 using techniques of exploratory spatial data analysis (ESDA) at the level of municipalities. The research introduces methods, which are relatively new, and in the Czech political science, still not very used. These methods also seek to contribute to, at least partially, solve the problems associated with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D., doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií