Veronika Mráčková

Diplomová práce

Optimalizace procesů v rámci implementace softwarové aplikace do ERP systému

Process optimization within the implementation of a software application into the ERP system
Anotace:
Diplomová práce má za cíl popsat současný stav výrobního procesu ve vybrané společnosti, zanalyzovat jej a vytvořit návrh pro zavedení nové výrobní technologie, která sebou přináší jako nutnost i zavedení nového softwaru pro ovládání nového nástroje.První část je zpracována pomocí rešeršní metody a věnuje se teoretickému základu v oblasti výroby, procesního řízení a teoriím zaměřených na tuto problematiku …více
Abstract:
The Diploma thesis aims to describe the current state of the production process in a selected company, analyze it and create proposal for the introduction of new production technology, which brings as a necessity the introduction of new software to control a new tool.The first part is based on literary research and is focused on the theoretical basis in the field of production, process control and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2020
  • Vedoucí: Vlasta Svatá
  • Oponent: Ivan Vassilyev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/81989