Olha Fedoronchuk

Master's thesis

Internationalization of online service providers: network perspective

Internationalization of online service providers: network perspective
Abstract:
Studie zkoumá proces internacionalizace poskytovatelů online služeb z hlediska sítě. Poskytovatelé online služeb závisí na digitálním doručování přes internet, takže internacionalizace probíhá rychleji než tradiční firmy. Literatura popisuje takový jev jako „narozený globální“ také znamená, že OSP mohou snadno překonat geografické hranice. Síťová teorie zdůrazňovala důležitost již existujících znalostí …more
Abstract:
The study examines the internationalization process of online service providers in terms of network. Online service providers (OSPs) depend on digital delivery over the internet, thus, undertaking internationalization faster than traditional firms. The literature describes such phenomenon as ‘born global’ also means that OSPs can overcome geographical borders easily. Network theory emphasized the importance …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2020
  • Supervisor: Ludmila Štěrbová
  • Reader: Minnie Kontkanen Kontkanen

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81589