Ibrahim Musah Donkoh

Disertační práce

Internationalization process of SMEs and the impacts of networks: Perspectives from an emerging economy

Development trends in integrated management
Anotace:
Cílem práce je identifikovat proces internacionalizace MSP a vliv zapojení podniku do sítí na tento proces. Ke splnění těchto cílů bylo použito více metod. Sběr dat byl rozdělen do dvou fází; první fáze zahrnovala dotazníkové šetření mezi 211 malými a středními podniky v Ghaně. V druhé fázi byly realizovány hloubkové rozhovory se čtyřmi malými a středními podniky. Byla provedena postupná lineární regresní …více
Abstract:
The thesis aims to identify the internationalization process of SMEs and the impacts of networks of relationships. To these aims, a mixed method approach within a pragmatist paradigm was employed. Hence, data collection was divided into two phases; phase one involved a questionnaire survey of 211 SMEs in Ghana. Phase two comprised of a detailed face-to-face interview with four SMEs. A stepwise multiple …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Management and Economics