Bc. Matej Ivan

Bakalářská práce

Analýza a modelování variability srdečního rytmu při zátěži

Analysis and modelling of stress-test heart rate variability
Abstract:
Ivan, M., The document analysis and modelling of heart rate variability during exercise. Bachelor thesis. Brno: Masaryk University, 2017. This thesis focuses on the use of adaptive filtering for separating heart rate variability from the reaction of heart on exercise load. Heart rate variability and its biological background is described in the beginning of this document. Analysis and modelling of …více
Abstract:
Ivan, M., Analýza a modelovanie variability rytmu srdca pri záťaži. Bakalárska práca. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Táto práca je zameraná na využitie adaptívneho filtrovania pre separáciu variability srdcového rytmu od priamej reakcie rytmu srdca na zmenu záťaže. V texte je popísaná variabilita rytmu srdca a biologické pozadie tohto javu. Analýza a modelovanie variability rytmu srdca môže poskytnúť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta