Petra WILEŽINSKÁ

Bakalářská práce

Detekce negativního vlivu dopravy na životní prostředí

Detection of the negative impact of transport on the environment
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením negativních vlivů dopravy na ţivotní prostředí. Zaměřuje se na vztah dopravy a s ní spojenou fragmentací krajiny, ale také na hodnocení nezávaznějších polutantů pocházejících z dopravy a jejich vliv nejen na zdraví, ale také na znečištění vody, půd a ovzduší. Experimentální část bakalářské práce je věnována ekotokoxikologickému testu na zelených řasách, a to na …více
Abstract:
The bachelor thesis evaluate the negative effects of transport on the environment. It focuses on the relationship of transport and its associated fragmentation of the landscape, but also on the assessment of non-binding pollutants from transport and their impact not only on health, but also on water, soil and air pollution. The experimental part of the bachelor thesis includes an ecotoxicological test …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WILEŽINSKÁ, Petra. Detekce negativního vlivu dopravy na životní prostředí. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta