Mgr. Alena Mahrová

Diplomová práce

Project work in English classroom: The e-magazine

Project work in English classroom: The e-magazine
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit, jak projekt tvorby elektronického časopisu ovlivní žáky ve studiu cizího jazyka a zdali si žáci zlepší své komunikační dovednosti a studijní výsledky v hodinách anglického jazyka.
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to find out how the project of creating an e-magazine will influence the pupils to learn a foreign language and whether they will improve their communicative skills and studying results in English lessons.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta