Theses 

Projektové vyučování v matematice na 1. stupni ZŠ – Mgr. Eliška Fridrichová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Eliška Fridrichová

Diplomová práce

Projektové vyučování v matematice na 1. stupni ZŠ

Project Teaching in Mathematics for the First school

Anotace: Diplomová práce „Projektové vyučování v matematice na 1. stupni ZŠ“ pojednává o užití projektové metody s matematickým obsahem. Teoretická část se konkrétně zabývá projektovým vyučováním a jeho realizací na 1. stupni ZŠ. Dále se věnuje matematickým tématům, která jsou v projektech využita. Praktická část obsahuje dva vlastní projekty, které jsou zrealizované ve výuce hodin matematiky na 1. stupni ZŠ. Jednotlivé projekty se zaměřují na osově souměrné útvary a jednotky délky. V závěru diplomové práce je uvedeno hodnocení projektů v matematice.

Abstract: The diploma thesis „Project teaching in Mathematics for the first degree of the Primary school“discusses the use of the project method with the mathematical content. The theoretical part specifically deals with project teaching and implementation at the Primary school. Then it deals with mathematical themes which are used in projects. The practical part contains two own projects which are realized in lessons of Mathematics for the first degree of the Primary school. Single projects focus on axially symmetric services and units of length. Assessment of projects in Mathematics is at the end of the diploma thesis.

Klíčová slova: projekt, projektové vyučování, projektová metoda, matematika, geometrie, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, souměrnost, jednotky délky, měření, 1. stupeň ZŠ, Project, project teaching, Project method, Mathematics, Geometry, the framework educational program for basic education, symmetry, units of length, measurement, the first degree of the Primary school

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Růžena Blažková, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 07:57, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz