Mgr. Kateřina Volfová

Diplomová práce

Maladie de Crohn – Traduction et analyse du texte spécialisé en médecine

Crohn's Disease - Translation and Analysis of the Text Specialized in Medecine
Abstract:
The aim of the master thesis is to focus on the translation process from the theoretical and practical point of view. It consists of three parts. The first theoretical part deals with the medical language and its main features and shows the differences between the french and the czech. It also deals with the methodology of the medical language translation and it describes briefly its history. The second …více
Abstract:
Magisterská diplomová práce se věnuje překladatelskému procesu z hlediska teoretického a praktického. Skládá se ze tří částí. První teoretická část se zabývá především lékařským jazykem a jeho znaky a ukazuje rozdíly mezi francouzštinou a češtinou, dále se zabývá metodologií překladu lékařského jazyka a stručně popisuje jeho vývoj. Druhou část tvoří překlad vybraných kapitol z knihy Roberta Pierruguese …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zuzana Raková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta