Theses 

Reprezentace modelů metodiky BPM pomocí ontologie (OWL) – Tereza Moudrá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Tereza Moudrá

Diplomová práce

Reprezentace modelů metodiky BPM pomocí ontologie (OWL)

BPM Model Representation by Ontology

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá uplatněním ontologií v oboru návrhu podnikového procesu. Využívá nástroj BP Studio, pomocí něhož lze vytvářet a editovat business procesy. Součástí této práce je studium mapování jednotlivých grafických prvků BP Studia na ontologické třídy a jedince a následné vytvoření ontologie reprezentující diagram navržený právě v BP Studiu. Výsledkem této práce je implementace modulu pro vytváření ontologií z namodelovaného diagramu a také pro zpětné načítání ontologie do nástroje.

Abstract: This thesis deals with the application of ontologies in the discipline of design business process. It is used tool BP Studio, which allows creating and editing business processes. Part of this work is to study the mapping of individual graphic elements from BP Studio to the ontological classes and individuals and subsequently creation of ontology representing diagram designed in BP Studio. The result of this work is to implementation a module for creating ontologies from designed diagram, and also for loading back into the ontology tool.

Klíčová slova: Ontologie, OWL, BPM, BP Studio, business proces, návrhový vzor Builder

Keywords: Ontology, OWL, BPM, BP Studio, business process, design pattern Builder

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Jan Kožusznik
  • Oponent: Jakub Štolfa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 07:02, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz