Bc. Ming Wei

Bakalářská práce

Management of a Firm on Black Market

Management of a Firm on Black Market
Anotace:
Komplexní a vynikající management je čerstvá krev společnosti. S globalizací ekonomiky a zesílením konkurence je prostředí, kterému podniky čelí, složitější a proměnlivější. Podniky na různých trzích prokázaly různé metody řízení. Na černém trhu dosáhlo mnoho společností na černém trhu lepších výsledků díky svým vlastním metodám řízení. Příspěvek se zabývá teoretickou analýzou a analýzou případových …více
Abstract:
Complex and excellent management is the fresh blood of the company. With the globalization of the economy and the intensification of competition, the environment faced by enterprises is more complicated and changeable. Enterprises in different markets have shown different management methods. In the black market, many black market companies have achieved better results through their own unique management …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration