Zuzana NEUBAUEROVÁ

Bachelor's thesis

Životní styl hip hopové subkultury

Lifestyle of the Hip Hop Subculture
Abstract:
Bakalářská práce popisuje životní styl hip hopové subkultury. V teoretické části se zabývá základními pojmy, definicemi a historií související s tématem. Dále se věnuje charakteristice adolescence a jejího úskalí. Pozornost je dále soustředěna na časnou a střední dospělost, kde se věnuje volnému času dospělých a jejich práci. V poslední kapitole teoretické části je popisována závislost a návykové látky …more
Abstract:
The thesis describes the lifstyle of the hip hop sub culture. The theoretical part focuses on elementary terms, definitions and history connected with the topic. Further it talks about the characteristics of adolescence nad it's challenges, early and middle adulthood, where it describes leisure time and work of adults. Last chapter introduces depandance and drug abuse and talks about three most frequent …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2014
Accessible from:: 2. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Jurčíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NEUBAUEROVÁ, Zuzana. Životní styl hip hopové subkultury. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy