Bc. Marie Millerová

Diplomová práce

Analýza propagační komunikace vybrané neziskové organizace

Analysis of Communication of Selected Non-profit Organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou propagační komunikace Nadace Charty 77. V teoretické části charakterizuje neziskový sektor jako celek a vyústí v zakotvení nadací v českém právním řádu. Teoretický rámec uzavírá marketing služeb v neziskovém sektoru a marketingová komunikace jako nejviditelnější součást marketingového mixu. Aplikační část diplomové práce charakterizuje jednotlivé projekty v nadaci …více
Abstract:
This thesis analyzes promotional communications Charta 77 Foundation. The theoretical part is characterized by the non-profit sector as a whole, resulting in the establishment of foundations in the Czech legal order. Theoretical Framework closes marketing services in the non-profit sector and marketing communications as the most visible part of the marketing mix. The application part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní