Bc. Ester Turi Nagyová

Diplomová práce

Influencer marketing ako dominantný nástroj online marketingovej komunikácie a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie

Influencer marketing jako dominantní nástroj online marketingové komunikace a jeho vliv na spotřebitelské chování
Anotace:
Díky digitalizaci jsou uživatelé sociálních médií jako spotřebitelé stále více vzdělaní, pokud jde o používání online prostředí a stávají se ještě kritičtějšími k reklamním prvkům. Při tomto množství reklam jsou různé společnosti v obtížné situaci, pokud chtějí vytvořit něco trvalého. V dnešní době jsou uživatelé stimulováni reklamami a obsahem sdíleným prostřednictvím online platforem do takové míry …více
Abstract:
Thanks to digitalization, social media users as consumers are becoming more educated when it comes to using the online environment and are becoming even more critical of advertising elements. With this amount of advertising, various companies are in a difficult situation if they want to create something lasting. Nowadays, users are stimulated by advertisements and content shared through online platforms …více
Abstract:
Vďaka digitalizácii sú užívatelia sociálnych médií ako spotrebitelia čoraz viac vzdelaní, pokiaľ ide o používanie online prostredia a stávajú sa ešte kritickejšími k reklamným prvkom. Pri tomto množstve reklám sú rôzne spoločnosti v ťažkej situácii, ak chcú vytvoriť niečo trvalé. V dnešnej dobe sú užívatelia stimulovaní reklamami a obsahom zdieľaným prostredníctvom online platforiem do takej miery …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lucie Mašterová, Ph.D.
  • Oponent: Lukáš Mazánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON University Group, Vysoká škola NEWTON