Mgr. Zuzana Kletečková

Diplomová práce

Mezinárodní pravomoc ve věcech dědických

International Jurisdiction in Matters of Cross-border Succession
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou mezinárodní pravomoci ve věcech dědických. V práci jsou analyzována pravidla pravomoci podle stávajícího českého práva, dvoustranných smluv o právní pomoci i dle nadcházející úpravy v právu českém a právu unijním.
Abstract:
This diploma thesis deals with matters of international jurisdiction for succession with cross-border element. Rules of jurisdiction are analysed in the thesis by current czech law, bilateral treaties on legal assistance and by on-coming regulations of czech law and EU law.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta