Bc. Ilona Ročňová

Diplomová práce

Rizikový kapitál jako zdroj financování start-up

Venture Capital as a Source of Funding for Start-up
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou financování start-upů prostřednictvím rizikového kapitálu jako alternativního zdroje financování podporujícího vznik a rozvoj vysoce inovativních projektů, pro které je v podnikatelském prostředí České republiky obtížné získat klasické zdroje financování. Cílem prvních dvou kapitol je charakteristika pojmů rizikový kapitál a start-up. V následujících kapitolách …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of financing start-ups through venture capital as an alternative source of funding establishment and development of highly innovative projects, for which the business environment in the Czech Republic it is difficult to obtain a classic financing sources. The aim of the first two chapters of the characteristics of the concepts of venture capital and start-ups. The following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Daniela Hricová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS