Václav Švarc

Bakalářská práce

Porovnávání RPS a Besfit na třisouřadnicovém měřicím stroji

Comparison of RPS and Besfit Methods on the Coordinate Measuring Machine
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá porovnáním metod RPS a Bestfit na souřadnicovém měřícím stroji. K samotnému porovnání byly použity díly předního světlometu, které vyrábí firma Hella Autotechnik s. r. o. Praktická část této bakalářské práce probíhala v zázemí již zmíněné firmy. Měření bylo uskutečněno na souřadnicovém měřícím stroji Carl Zeiss Prismo 7.
Abstract:
This Bachelor thesis deals with compared with RPS and Bestfit methods coordinate measuring machine. For comparison was used front headlight, which made Hella Autotechnik s. r. o. company. Practical part my Bachelor thesis took place in company Hella. In this place measuring was do on coordinate measuring machine Carl Zeiss Prismo 7.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Lenka Čepová
  • Oponent: Jiří Hajnyš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava