Mgr. Romana Buzková

Diplomová práce

Fondy Evropské unie

European Union Funds
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá fondy Evropské unie se zaměřením na evropské strukturální a investiční fondy v aktuálním programovém období 2014-2020. Cílem této práce je analýza fungování fondů jako nástrojů financování regionální politiky EU. V práci je nastíněna problematika právní regulace fondů a popsán proces sdíleného řízení mezi Evropskou komisí a členskými státy. Součástí tématu je také historický …více
Abstract:
This diploma thesis deals with European Union funds focused on the European Structural and Investment Funds in the current programming period 2014-2020. The aim of this thesis is to analyze how the funds work as financial instruments of the EU regional policy. There is also outlined the issue of the legal framework and described the process of shared management between the Commission and the Member …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta