Jana Gašková

Disertační práce

Vztah servant leadershipu, pracovního chování a orientace cílů

Relationship of servant leadership, work performance and goal orientation
Anotace:
Disertační práce se zabývá tématem servant leadershipu. Jejím cílem je teoretické analýza servant leadershipu a empirický výzkum vztahu servant leadershipu vedoucího, pracovního chování podřízeného a orientace cílů podřízeného. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, servant leadership je představen v rámci vývoje teorií leadershipu a je popsán jeho teoretický model. V empirické části jsou …více
Abstract:
Dissertation thesis deals with the topic of servant leadership. Its aim is a theoretical analysis of servant leadership and empirical research of the relationship between supervisor’s servant leadership, subordinate’s work performance and subordinate’s goal orientation. The theoretical part defines the basic concepts, servant leadership is introduced in terms of the development of leadership theories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: Eva Jarošová
  • Oponent: Martin Lukeš, Jakub Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/81368