Ing. Laura Beinhauerová

Bachelor's thesis

Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje

Financial accounting and managerial accounting as information source
Abstract:
Bakalářská práce nese název „Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje“. Teoretická část se zaměřuje na výklad pojmů spojených s řízením nákladů v podniku - na organizační a ekonomickou strukturu podniku, kalkulace a rozpočty, souhrnně na manažerské účetnictví. V praktické části práce popisuje systém manažerského účetnictví v konkrétním podniku. Následuje zhodnocení současného …more
Abstract:
Bachelor paper is named “Financial accounting and managerial accounting as an information sources”. The theoretic part aims at definition of concept of managerial accounting – such as organization and economic structure of company, costing and budgeting. In the practical part, work analyses costs of particular company. Then the author evaluates current state and gives proposals for improvement, especially …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta