Theses 

Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje – Ing. Laura Beinhauerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Ing. Laura Beinhauerová

Bachelor's thesis

Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje

Financial accounting and managerial accounting as information source

Anotácia: Bakalářská práce nese název „Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje“. Teoretická část se zaměřuje na výklad pojmů spojených s řízením nákladů v podniku - na organizační a ekonomickou strukturu podniku, kalkulace a rozpočty, souhrnně na manažerské účetnictví. V praktické části práce popisuje systém manažerského účetnictví v konkrétním podniku. Následuje zhodnocení současného stavu a návrhy na zlepšení, především na zavedení hlubšího systému rozpočtů.

Abstract: Bachelor paper is named “Financial accounting and managerial accounting as an information sources”. The theoretic part aims at definition of concept of managerial accounting – such as organization and economic structure of company, costing and budgeting. In the practical part, work analyses costs of particular company. Then the author evaluates current state and gives proposals for improvement, especially in implementation of more profound budgeting system.

Kľúčové slová: Finanční účetnictví, manažerské účetnictví, kalkulace, rozpočetnictví, financial accounting, managerial accounting, costing, budgeting

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 6. 2019 01:26, 24. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz