Ing. Laura Beinhauerová

Bakalářská práce

Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje

Financial accounting and managerial accounting as information source
Anotace:
Bakalářská práce nese název „Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje“. Teoretická část se zaměřuje na výklad pojmů spojených s řízením nákladů v podniku - na organizační a ekonomickou strukturu podniku, kalkulace a rozpočty, souhrnně na manažerské účetnictví. V praktické části práce popisuje systém manažerského účetnictví v konkrétním podniku. Následuje zhodnocení současného …více
Abstract:
Bachelor paper is named “Financial accounting and managerial accounting as an information sources”. The theoretic part aims at definition of concept of managerial accounting – such as organization and economic structure of company, costing and budgeting. In the practical part, work analyses costs of particular company. Then the author evaluates current state and gives proposals for improvement, especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management