Jan Janovský

Bakalářská práce

The New Space Race: Public versus Private Sector

The New Space Race: Public versus Private Sector
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the Frontier of the American nation as a part of its National identity, Space Frontier and possible new Space Race. The thesis further focuses on the early beginning of the Space Race started by the Cold War in the 1950s and its results, the following stagnation of NASA, resulting in cooperation with other nations in order to survive and its possible return due …více
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce jsou překonávání hranic Amerického národa jako součást jeho národní identity, překonávání hranic vesmíru a možný nový Vesmírný závod. Práce se dále zaměřuje na ranné počátky Vesmírného závodu vyvolaného Studenou válkou v padesátých letech a jeho výsledky, následnou stagnaci NASA vedoucí ke kooperaci s dalšími národy za účelem přežití a možným návratem na základě spolupráce …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Dujka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janovský, Jan. The New Space Race: Public versus Private Sector. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe