Mgr. Tereza Matušková

Advanced ('rigorózní') thesis

Praktické problémy čerpání dotací se zaměřením na kontrolu, postih a obranu příjemce dotace

Practical problems of grant acquisition process with focus on audit, recourse and defence of grant recipient
Abstract:
Tato rigorózní práce se zabývá problémy, jimž v praxi čelí příjemci v procesu čerpání dotací. Upozorňuje na komplikace při rozhodování o přiznání dotace, nepřehlednost a množství povinností příjemce, jakož i na složitost systému kontroly. Jádro práce tvoří postihy příjemce a možnosti jeho obrany v případě zjištění pochybení. V mezerovité právní úpravě i nejednotné rozhodovací praxi týkající se pozastavení …more
Abstract:
This thesis is concerned with problems that the recipients of grants are confronted with during the grant acquisition process. It accents issues in the grant awarding procedure, obligations of the recipients that are vast and unclear, as well as issues with the complexity of the auditing system. The main topic of this thesis is recourse against grant recipients and their possible defence in case of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 11. 2016
  • Reader: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D., prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta