Theses 

Finanční kontrola hospodaření územních samosprávných celků – Ing. Iva Medunová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Iva Medunová

Bakalářská práce

Finanční kontrola hospodaření územních samosprávných celků

Financial control municipalities management

Anotace: Bakalářské práce se zabývá finanční kontrolou hospodaření územních samosprávných celků. V práci je nejprve nastíněn kontrolní systém veřejné správy v České republice. Poté se již zaměřuje na právní rámec finanční kontroly. Pozornost je věnována především třem systémům finanční kontroly: veřejnosprávní kontrola, kontrola podle mezinárodních smluv a vnitřní kontrolní systém. Také bude vysvětleno přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Cílem práce je popsat a analyzovat systém finanční kontroly veřejné správy v České republice, se zaměřením na územní samosprávné celky.

Abstract: Bachelor thesis deals with the financial control of management of local government units. The paper first outlines the control system of public administration in the Czech Republic. Then focuses on the legal framework of financial control. Attention is devoted to three control systems: public administrative control, control according to international treaties and internal control system. It will also be explained review management of local government units. The aim of this thesis is to describe and analyze a system of financial control of public administration in the Czech Republic, with a focus on local government units.

Klíčová slova: Kontrola, finanční kontrola, vnitřní kontrola, vnější kontrola, veřejnosprávní kontrola, přezkoumání hospodaření, územní samosprávný celek, Control, financial control, internal control, external control, public administrative control, review management, local government unit

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 08:44, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz