Ing. Iva Medunová

Bakalářská práce

Finanční kontrola hospodaření územních samosprávných celků

Financial control municipalities management
Anotace:
Bakalářské práce se zabývá finanční kontrolou hospodaření územních samosprávných celků. V práci je nejprve nastíněn kontrolní systém veřejné správy v České republice. Poté se již zaměřuje na právní rámec finanční kontroly. Pozornost je věnována především třem systémům finanční kontroly: veřejnosprávní kontrola, kontrola podle mezinárodních smluv a vnitřní kontrolní systém. Také bude vysvětleno přezkoumání …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the financial control of management of local government units. The paper first outlines the control system of public administration in the Czech Republic. Then focuses on the legal framework of financial control. Attention is devoted to three control systems: public administrative control, control according to international treaties and internal control system. It will also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta