Mgr. Marek Dlask

Diplomová práce

Veřejné užívání pozemních komunikací

Public Use of Roads
Anotace:
Cílem této diplomové práce je komplexní analýza institutu veřejného užívání pozemních komunikací. Obsahem je zejména vymezení základních pojmů, dále se věnuje rozdělení pozemních komunikací a jejich charakteristice, detailně se zaměřuje na institut obecného a zvláštního užívání, nejprve obecně a poté v souvislosti k pozemním komunikacím. Řeší problematiku zpoplatněného užívání pozemních komunikací …více
Abstract:
The thesis is focused on complex analysis of the institute of public usage of roads. Basic concepts, as well as division of roads and their characteristics are explained, especially the concept of general and special usage, first in general and then in relation to roads. It also addresses the issue of toll roads, including practical examples, who can publicly use them and in what conditions. In conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta