Markéta KOTRLOVÁ

Diplomová práce

Obecné užívání veřejného prostranství osobami bez domova a jeho regulace obecně závaznými vyhláškami obcí

General Use of Public Space by Homeless People and Its Regulation by Generally Binding Ordinances of Municipalities
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá právní analýzou tzv. purifikace veřejného prostranství od osob bez domova. V českém právním prostředí jsou v praxi jako nástroj purifikace využívány obecně závazné vyhlášky obcí, které obsahují místní regulaci užívání veřejného prostranství. Byť je zmíněná regulace obecná, mnohem více dopadá na osoby bez domova. Proto si práce klade za cíl zhodnotit zákonnost takto nastavené …více
Abstract:
This thesis deals with the legal analysis of the so-called purification of public space from homeless people. In the Czech legal environment, in practice generally binding ordinances of municipalities containing local regulation of the use of public space are used as a purification tool. Although the aforementioned regulation is general, it affects the homeless people much more. Therefore, the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2023

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Petra Melotíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTRLOVÁ, Markéta. Obecné užívání veřejného prostranství osobami bez domova a jeho regulace obecně závaznými vyhláškami obcí. Olomouc, 2023. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.