Daniel Konečný

Diplomová práce

Rekultivace území po těžbě štěrkopísku u Dolního Benešova

Land Reclamation after Sandy Gravel Mining near Dolni Benesov
Anotace:
Diplomová práce na téma rekultivace území po těžbě štěrkopísku u Dolního Benešova je zaměřena na zhodnocení vybraných druhů rekultivací, které jsou pro tuto lokalitu nejvíce vyhovující. V teoretické části jsou uvedeny současné poznatky této problematiky, druhy a způsoby jednotlivých rekultivací a charakteristika tohoto území. V praktické části diplo-mové práce jsou jednotlivé varianty rekultivací aplikovány …více
Abstract:
Dissertation thesis that explores topic of Landscape Recultivation After Mining of Sandy Gravel near Dolní Benešov is focused on evaluation of particular means of recultivation, which are mostly suitable for this area. In theoretical part, there are current findings, types and means of particular recultivation and characteristics of this area. In practical part of dissertation thesis are particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: Radmila Sousedíková
  • Oponent: Igor Nytra

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava