Jakub ŠENKEŘÍK

Bakalářská práce

Výukové simulace pro předmět zpracování signálů - číslicová filtrace

Educational Simulations for the Signal Processing Subject - Digital Filtering\nl{}
Anotace:
Tato bakalářské práce se zabývá tvorbou výukových simulací pro předmět Zpracování signálů - číslicová filtrace v prostředí programu MATLAB. V teoretické části jsou popsány FIR a IIR filtry a toolboxy, které jsou součástí programu MATLAB a jsou v práci využity. V praktické části jsou pak popsány jednotlivé simulace. Simulační programy umožňují návrh číslicových FIR a IIR filtrů, zobrazení a porovnání …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with creation of simulations for teaching of the subject Signal processing - Digital filtering in MATLAB software. The theoretical part describes the FIR and IIR filters and toolboxes that are part of the program MATLAB and are used in this work. In the practical part are described the created simulations. Simulation programs enable the design of digital FIR and IIR filters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2013
Zveřejnit od: 12. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠENKEŘÍK, Jakub. Výukové simulace pro předmět zpracování signálů - číslicová filtrace. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie