MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Disertační práce

Ultrazvuk v primární diagnostice a diagnostice komplikací v onkogynekologii

Ultrasound in the primary diagnosis and diagnosis of complications in oncogynecology
Anotace:
Cíle: Cílem studia a práce bylo zkoumat znalosti, možnosti a přesnost ultrazvuku v diagnostice některých gynekologických nádorů a v detekci komplikací onkogynekologické léčby. Dílčí cíle zahrnovaly shrnutí recentních dat o metodice ultrazvukového vyšetření a porovnání jeho přesnosti s ostatními zobrazovacími metodami ve stagingu karcinomu hrdla, těla dělohy a ovaria; analýzu přesnosti transvaginální …více
Abstract:
Objectives: The aim was to investigate recent knowledge and accuracy of ultrasound in the diagnosis of certain gynecological malignancies and complications of oncogynaecological treatment, to summarize data on the methodology of ultrasound examination and compare its accuracy with other imaging methods in the staging of cervical, uterine body and ovarian cancer; analysis of accuracy of transvaginal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 10. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Gynekologie a porodnictví (čtyřleté) / Gynekologie a porodnictví

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.