Nikola Šímová

Bakalářská práce

Motivační nástroje a jejich využití v hotelu U Zlaté studně

Motivational tools and their implementation in the Golden Well hotel
Anotace:
Cílem práce je stanovit používané motivační nástroje, řídící akty, praktiky a případné další faktory, které využívají vedoucí pracovníci hotelu U Zlaté studně při řízení svých podřízených pracovníků, a které mají buď pozitivní, či negativní motivační důsledky na tyto řízené pracovníky. Teoretická část se zaměřuje zejména na vymezení pojmu „motivace“ a základních pojmů s ní souvisejících, na představení …více
Abstract:
The aim of the thesis is to determinate motivational tools, management acts, practises and any other factors that are used by executive employees at Golden Well hotel while managing their subordinates, and wchich have either positive or negative effects on workers managed by them.The theoretical part focuses mainly on the definition of „motivation“ and the most basic concepts associated with motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze