Theses 

Zdanění podnikání v ČR ve vazbě na právní formu podnikání – Bc. Magda VACULÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Magda VACULÍKOVÁ

Bakalářská práce

Zdanění podnikání v ČR ve vazbě na právní formu podnikání

Taxation on entrepreneurial activity in the Czech Republic according to legal form of company

Anotace: Bakalářská práce (název BP) se zabývá problematikou daně z příjmů ve vybraných typech podnikatelských subjektů, z pohledu zákona o daních z příjmů. V práci je vysvětleno, jakým způsobem se stanoví základ daně a následná daňová povinnost rozdílných forem podnikatelských subjektů. Protože však není důležitá pouze výše stanovené daně, ale také výše disponibilních prostředků, která podnikateli po zaplacení daně zůstane, je zde pojednáno i o této problematice. Stěžejní část práce tvoří porovnání daňového zatížení vybraných forem podnikání, při němž je využito nejen teoretických poznatků, ale především reálných údajů z konkrétní společnosti s ručením omezeným, které jsou aplikovány na podnikatele fyzickou osobu. Cílem diplomové práce {\clqq}Daňové aspekty vybraných forem podnikání v ČR`` je analyzovat daňové aspekty vybraných forem podnikání, konkrétně porovnat daňové břemeno osoby samostatně výdělečně činné a společníka společnosti s.r.o., neboť jde o významný činitel při výběru vhodné právní formy podnikání. V teoretické části bude provedena analýza jednotlivých složek zdanění, v praktické pak srovnání výhodnosti obou forem. Práce vrcholí daňovou analýzou konkrétní firmy a návrhem opatření vedoucích k optimalizaci zdanění.

Abstract: The work {\clqq}Taxation on entrepreneurial activity in the Czech Republic according to legal form of company`` deals an issue of income tax in chosen company types according to law of income tax. In the work how to define tax base and subsequent tax lability of different company forms is told. Not only an amount of determined tax is important. Amount of disposable income remainig to an entrepreneur after paying tax is important as well and that is why this problem is involved in this work too. The main part of the work is concerned on comparing of chosen copany types tax lability. Theoretical data and data from factual limited liability company {--} physical person enterprises - were used. The main aim of the work is to analyse tax aspects of some undertaking forms, specifically to compare tax burden of the individua proprietor to tax burden of the sole partner of private limited company which is very important when proper form of undertaking is choosing. The theoretical part contains analyse of taxation particular components, the practical part contains comparison of convenience of both forms of undertaking. Finally, a tax analysis of a specific company and recommendation to optimise taxes are told.

Klíčová slova: Daně, daňové zatížení, právni forma podnikání, ZPD, daňová povinnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2009
  • Identifikátor: 12185

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Zita Drábková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

VACULÍKOVÁ, Magda. Zdanění podnikání v ČR ve vazbě na právní formu podnikání. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:48, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz