Bc. Miroslav Nováček

Bachelor's thesis

Optimalizace výměnných intervalů motorových olejů v hnacích vozidlech řady 854

Optimizing Exchange intervals of motor oils in the traction units series 854
Anotácia:
Předložená bakalářská práce se zabývá optimalizací výměnných intervalů motorových olejů provozovaných v hnacích vozidlech řady 854 dopravce ČD a.s. Ke sledování a hodnocení stavu olejových náplní během provozu byly použity metody tribotechnické diagnostiky (TTD). Základní analýzy motorových olejů, provedené v provozní chemické laboratoři DKV Brno, byly doplněny o výsledky analýz uskutečněných na pokročilém …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with the optimization of engine oils change intervals used in locomotives series 854 ČD as carrier The monitoring and evaluation of oil filling during operation methods were used tribo diagnosis (TTD). Basic analysis of motor oils made operational chemical laboratory DKV Brno, were supplemented by the results of analyzes conducted on advanced instrumental laboratory equipment …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováček, Miroslav. Optimalizace výměnných intervalů motorových olejů v hnacích vozidlech řady 854. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera