Mgr. Radek Exner

Diplomová práce

Přístup úředníků státní správy a samosprávy k osobám bez domova v Ostravě Porubě

Policy of the Social Support for Homeless People provided by Department of Public Administration in District Ostrava-Poruba
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou podpory a pomoci osobám bez domova, úřady státní správy a samosprávy. Teoretická část je zaměřena na bezdomovectví, prevenci a podporou poskytovanou osobám žijícím na ulici veřejnou správou a samosprávou. Dále se zabývá legislativním rámcem ve vztahu k bezdomovectví. Část praktická se věnuje kvalitativnímu výzkumu provedenému prostřednictvím rozhovorů s osobami …více
Abstract:
My diploma thesis focuses on the issues of assistance and support to people without home provided by state authorities and local administration offices. Theoretical part deals with the matter of homelessness, prevention and support offered to such people by state and local authorities. Furthermore, it pays attention to the ambit of the laws related to the problem of homelessness. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/zfkdv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě