Theses 

Anylýza systému vzdělávání úředníků územně samosprávných celků – Bc. Alena STAŇOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Alena STAŇOVÁ

Diplomová práce

Anylýza systému vzdělávání úředníků územně samosprávných celků

The training system analysis of public administration employees

Anotace: Diplomová práce na téma Analýza systému vzdělávání úředníků územně samosprávných celků je rozdělena do části teoretické a praktické. V teoretické části je zaměřena na definování prvků systému vzdělávání úředníků a teoretické znalosti z oblasti vzdělávání. Praktická část je zaměřena na analýzu reformy veřejné správy v oblasti vzdělávání úředníků územně samosprávných celků. Dále je provedena analýza systému vzdělávání úředníků podle platné legislativy a v poslední části jsou navrženy nové možnosti efektivnějšího vzdělávání úředníků.

Abstract: This master thesis on the topic of Analysis of the System of Training for Regional Public Administrative Employees of Self-governing units is divided into Theoretical and Practical parts. The Theoretical part is focused on the definition of elements of the system of training administrative employees and theoretical knowledge from the course of education. The Practical part is focused on analysis of the reform of the public service in the field of edu-cation of administrative employees of self-governing units. Further, the analysis was carried out of the system of the education of administrative employees according to the valid legislation and in the final part new possibilities for more efficient education of ad-ministrative employees were suggested.

Klíčová slova: vzdělávání a rozvoj úředníků, řízení lidských zdrojů, reforma veřejné správy, legislativa, akreditované vzdělávání

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2010
  • Identifikátor: 15851

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Miloš Matula, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 08. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15851 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

STAŇOVÁ, Alena. Anylýza systému vzdělávání úředníků územně samosprávných celků. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 09:34, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz