Theses 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve firmě XY, a.s. – Bc. Petra Kubinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Kubinová

Bakalářská práce

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve firmě XY, a.s.

Education and development of employees in the company XY, a.s.

Anotace: Tématem této bakalářské práce je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve firmě. První část je zaměřena na teoretická východiska, konkrétně na management, personalistiku, vzdělávání, metody podnikového vzdělávání a motivaci zaměstnanců k dalšímu vzdělávání. V aplikační části je provedena analýza dle teoretických východisek, vyhodnoceno dotazníkové šetření a navrženy náměty ke zlepšení motivace a zájmu zaměstnanců o vzdělávání.

Abstract: The topic of this bachelor’s work is the education and progress of employees in a company. The first part is focused on the theoretical outlets, particularly management, human resources, education, methods of business education and the motivating of employees to obtain further education. The application part contains an analysis according to theoretical outlets, evaluation of the questionnaire and suggestions to improve the motivation and interest of employees in education.

Klíčová slova: Management, vzdělávání, podnikové vzdělávání, motivace, řízení lidských zdrojů, education, company education, motivation, human resources

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: PhDr. Luděk Vajner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:07, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz