Bc. Tomáš Hrma

Diplomová práce

Marketingový plán vybrané společnosti

Marketing plan of selected company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvorbou marketingového plánu, pro začínající podnik v oblasti pohostinství, a navrhuje marketingovou strategii pro začáteční fungování podniku. Hlavním cílem práce je vypracovat marketingový plán podniku. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část Analýza a zhodnocení pramenů a literatury se věnuje marketingu služeb a trendům v oblasti pohostinství. Dále marketingovému …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the creation of a marketing plan for a start-up enterprise in the hospitality industry and proposes a marketing strategy for the start-up of the company. The main goal of this diploma thesis is to develop a marketing plan for the company.. The thesis is divided into two main parts. The first part of the analysis and evaluation of sources and literature deals with marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní