Bc. Kateřina Lutonská, Ph.D.

Diplomová práce

Vliv změny tělesné hmotnosti na biomechaniku chůze z hlediska analýzy plantárního tlaku

The influence of changing body weight on gait biomechanic in frame of plantar presure analyse
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku hodnot plantárního tlaku a jeho distribuce v závislosti na tělesné hmotnosti. Obsahem jsou informace o funkcích lidské nohy, o měření na pedografické plošině a analýza plantárního tlaku před a po změně tělesné hmotnosti pěti dospělých probandů.
Abstract:
The thesis is focused on issues of plantar pressure values and its distribution in relation to body weight. It contains information on functions of human feet, on measurement with pedographic platform and plantar pressure analysis before and after the change of body weight of five adults.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta