Mykyta Chabanenko

Bachelor's thesis

Traction battery charger for teaching railway vehicle

Traction battery charger for teaching railway vehicle
Abstract:
This bachelor thesis deals with design, implementation and the verification of full functionality of the traction battery charger for the teaching railway vehicle. The first part of the thesis describes not only the teaching railway vehicle but also the working principles of lead-acid batteries with their charging characteristics and information about their construction. The second chapter provides …more
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a ověřením plné funkčnosti nabíječe olověných akumulátorů výukového kolejového vozidla. První část práce je určená k popisu výukového kolejového vozidla, vysvětlení provedení a fungování olověných akumulátorů, a jejich nabíjecí charakteristiky. Druhá kapitola poskytuje návrh a realizaci, ve které je popsán výběr vhodné topologie nabíječe, princip činnosti …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 1. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ondřej Sadílek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Chabanenko, Mykyta. Traction battery charger for teaching railway vehicle. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera