Bc. Jana Hargitaiová

Bakalářská práce

Epigrafické památky náchodského okresu.

Epigraphic monuments of the Nachod district.
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce popisuje 62 epigrafických památek okresu Náchod, datovaných do roku 1908. Tím se rozumí nápisy na mnoha různých nositelích – budovách, křížích, sloupech, zvonech či náhrobních deskách. Katalog je v první řadě řazen abecedně a v rámci jednotlivých měst pak chronologicky. Je zde kladen důraz na historii památky a přesný přepis nápisu. Za katalogem pak následuje pro přehlednost …více
Abstract:
This bachelor diploma thesis depicts 62 epigraphic monuments of the Nachod district dating back to 1908. It means inscriptions on many various carriers – buildings, crosses, columns, bells or tombstones. The catalog is primary arranged alphabetically and inscriptions in each town are sorted chronologically. The importance of the monument´s history is considered and an accurate transcription of all …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Pomocné vědy historické