Bc. Matouš Středa

Bakalářská práce

Epigrafické památky okresu Rychnov nad Kněžnou

Epigraphic Monuments of the Rychnov nad Kneznou District
Anotace:
Bakalářská diplomová práce Epigrafické památky okresu Rychnov nad Kněžnou zpracovává 66 nápisů ze 14 územně samosprávných celků okresu ve formě katalogu. Katalog obsahuje popis nápisů na sochách, křížích, sloupech, náhrobcích a jiných objektech datovaných od 17. do konce 19. století. Fotografická příloha je umístěna na CD.
Abstract:
Bachelor diploma thesis Epigraphic monuments of the Rychnov nad Kneznou Disctrict works with 66 inscriptions from 14 territorial self-governing units in a catalog form. Catolog contains description of inscriptions on the statues, crosses, columns, tombstones and other objects dated since 17. to end of 19. century. All photos are situated at the CD.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta