Bc. Andrea Mužilová

Diplomová práce

Tvorba finančného plánu vybraného podniku

Abstract:
ANNOTATION The main characteristic of this work is to describe the mechanisms of business’s financial plan formulation and the tasks which the financial plan represents in the enterprise planning process. The work itself is concerned with the definition of the chief concepts regarding financial planning, methods of the financial plan formulation, as well as with the creation of a concrete financial …více
Abstract:
ANOTÁCIA Hlavnou charakteristikou práce je popísanie mechanizmov zostavovania finančných plánov podniku a úlohy, ktorú finančný plán zohráva v plánovaní podniku. Práca sa zaoberá definíciou hlavných pojmov, metódami zostavovania finančných plánov ako aj vypracovaním finančného plánu pre vybraný podnik. Plánovanie môžeme definovať ako základnú, východiskovú funkciu v procese riadenia pre výkon ďalších …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Peter Krištofík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance