Lucie RUPPENTHALOVÁ

Diplomová práce

Tepelná stabilita geopolymerních materiálů připravených alkalickou aktivací ocelářských strusek

Thermal stability of geopolymers prepared using alkaline activation of the steel slags
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na spektroskopické charakteristiky a tepelnou stabilitu geopolymerních materiálů vzniklých alkalickou aktivací granulovaných ocelářských strusek. Z IRS spektra je patrné, že se ve směsi do teploty 500°C vytvářela struktura se zárodky zeolitové fáze. Při vyšších teplotách se struktura začala měnit a postupně probíhal vznik ?pseudowollastonitové? fáze. Okolo 1000°C již byly …více
Abstract:
This thesis is focused on spectroscopic characteristic and thermal stability of geopolymer materials prepared using alkaline activation of the steel slags. The infrared spectrum shows creating structure with content of zeolite phase to 500°C. At higher temperatures, the structure began to change and was conducted gradually rise "pseudowollastonite" phase. Around 1000°C were absorption bands in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Zveřejnit od: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Petr Martinec, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUPPENTHALOVÁ, Lucie. Tepelná stabilita geopolymerních materiálů připravených alkalickou aktivací ocelářských strusek. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta