Michal Kováč

Disertační práce

Přístupy k tvorbě kapitálu ke kreditním rizikům pro regulatorní účely v segmentu retail klientely

Approaches to creating capital for credit risk for regulatory purposes in the retail clients segment
Anotace:
Předložená disertační práce zkoumá dopady modelů pro výpočet rizikových parametrů PD, EAD, LGD na hodnotu regulatorního kapitálu v segmentu retail klientely. Výsledná hodnota regulatorního kapitálu je determinována na základě simulací stres testů na hodnoty jednotlivých rizikových parametrů, přičemž tvorba stresových scénářů byla provedená v souladu s doporučením regulatorních orgánů. Simulace dopadů …více
Abstract:
Dissertation thesis scrutinize the impact of risk parameters (PD, EAD, LGD) models on the value of regulatory capital in the segment of retail clients. The result of regulatory capital value is determined using stress test simulations on the values of the individual risk parameters. Stress scenarios are carried out in accordance with the recommendations of the regulatory authorities. Simulation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 3. 2019
  • Vedoucí: Jaroslav Brada
  • Oponent: Radoslav Míšek, Petr Teplý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75752

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance