Veronika Hlaváčová

Bakalářská práce

Psychologický profil oběti a pchatele trestného činu

Psychological profile of victims and offendetrs of a crime
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá psychologickým profilováním pachatele a oběti trestného činu. V teoretické části je na základě odborné literatury popsána osobnost pachatele a oběti z právního a kriminologického hlediska. Součástí práce jsou vytyčeny a popsány organizace poskytující systémový přístup ochrany a péče k obětem trestných činů. Zároveň je celá problematika této práce zaměřena na oblast Jihomoravského …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the psychological profiling of offender and the victim of crime. The theoretical part according to the professional literature describes the personality of the perpetrator and the victim from a legal definition and criminological point of view. As a part of the work are highligted and described organizations specializing in providing systém of asistence and protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Daniš
  • Oponent: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech