Bc. Monika Křížová

Diplomová práce

Kulturní politika a kulturní projekty na komunální úrovni

Cultural policy and cultural projects at the municipal level
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je zhodnocení procesu tvorby a formování kulturní politiky v prostředí nižších územně samosprávných celků. Úvodní slova jsou obecně věnována definici pojmu kultura a též charakteristice veřejné politiky, jako samostatné vědní disciplíně, jejímu vzniku a vývoji. Další část práce je zaměřena na tvorbu strategických materiálů pro kulturní oblast v měřítku globálním, evropském …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the evaluation of the creation and formation process of cultural policy in the environment of lower territorial self-governing units. The introductory words are generally devoted to defining the concept of culture as well as the characteristics of public policy as a separate science discipline, its origin and development. Another part of the thesis is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jacqueline Vochozková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní