Theses 

Bezpečnost v elektrotechnice - informační a výukový materiál pro ZŠ a SŠ – Mgr. Vojtěch Kříž

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Vojtěch Kříž

Diplomová práce

Bezpečnost v elektrotechnice - informační a výukový materiál pro ZŠ a SŠ

Safety Use of Electrical Devices - Educational Information for Secondary Schools

Anotace: Bezpečnost v elektrotechnice - Informační a výukový materiál pro ZŠ a SŠ: Diplomová práce se zabývá komplexní analýzou bezpečnosti v elektrotechnice se zaměřením na její výuku v hodinách fyziky na ZŠ. Přes epidemiologii úrazů a jejich kasuistiku, fyzikální podstatu úrazů elektrickým proudem k prevenci úrazovosti dětí a mládeže. Provádím hodnocení a identifikaci rizik v elektrotechnice, jako zdroj pro posuzování bezpečnosti. Dále, jakou měrou je fenomén informace o bezpečnosti zastoupen ve výuce fyziky, jak hluboce, v jaké oblasti, jak je reflektován v učebnicích fyziky a je-li pro něj prostor v RVP. V koplexu diplomové práce i ve vymezených oblastech se tato práce stává pomůckou učiteli k samotné výuce. Paralelním výstupem jsou výukové a informační materiály pro ZŠ, SŠ a širokou veřejnost seznamující je s danou problematikou (instruktážní film, pexeso, odpovídající přílohy).

Abstract: Safety Use of Electrical Devices - Educational Infromations for Secondary Schools: The diploma thesis deals with electrical safety and methods how to teach this issue at primary schools. It provides comprehensive investigation into the problem of electrical safety and safe work with electricity. It concentrates on child and teenage injury prevention through the epidemiology and casuistic of child injury and physical analysis of an electric shock. It also serves for electrical risk assessment and identification of hazardous behavior with electrical appliances. Furthermore, it points out how the phenomenon of electrical safety is incorporated in present schooling and the Framework Educational Program and how it should be dealt with in physics lessons at primary schools. This work may serve as a source material for teachers and lesson plans dealing with this issue. The thesis has several supplements containing useful materials for teaching (instructional film, pexeso (czech & english version), etc) as well as advice and information for teachers, pupils and the public.

Klíčová slova: dětské úrazy, posuzování rizika v elektrotechnice, bezpečnost v elektrotechnice, prevence dětské úrazovosti, didaktika fyziky, fyzika na ZŠ, bezpečnost ve výuce fyziky, elektrický proud tělem, odpor lidského těla, impedance lidského těla, úraz elektrickým proudem, účinky elektrického proudu, fibrilace srdečních komor, bezpečné napětí, bezpečný proud, elektrický výboj, elektrický zkrat, proudové přetížení, dotykové napětí, krokové napětí, proudový chránič, elektrolýza, bezpečnost v laboratoři, rady a informace pro učitele, children injury, electrical risk assessment, injury prevention, safe electrical work, physics for primary school, teaching of electrical safety, electrical risks, electrical hazard, electric shock, body shock current, body impedance, heart fibrilation, levels of currnet, short circuit, overheating, touch voltage, step voltage, residual current device, electrolysis, laboratory work, advice and information for teachers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 01:01, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz