Ing. Daniel Řiha

Bachelor's thesis

Elektronické bankovnictví

Electronic banking
Abstract:
Cílem této práce je seznámit čtenáře s alternativou běžného bankovnictví - elektronickým bankovnictvím. Dále představit elektronické komunikační kanály, prostřednictvím kterých může klient komunikovat s bankou a ovládat své účty, popsat způsob jejich fungování, jejich technické možnosti, legislativní zázemí v České republice a možnosti jejich využití. Pozornost bude věnována i zabezpečení elektronického …more
Abstract:
The goal of this thesis is familiarizing the reader with an alternative to casual banking - electronic banking. It also presents electronic communication channels which can be used by clients to communicate with banks and control their accounts, describes their operation, technical possibilities, their legislative backing in the Czech Republic and potential uses. Attention will also be paid to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2006
  • Supervisor: Ing. Arnošt Svoboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
System Engineering and Informatics / Economic Information Systems