Barbora Strháková

Diplomová práce

Statistické vyhodnocení kriminality ve městě Havířov

Statistical evaluation of criminality in Havirov
Anotace:
STRHÁKOVÁ, B. Statistické vyhodnocení kriminality ve městě Havířov: diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FBI, 2017, 60 s. Diplomová práce se zabývá zkoumáním a statistickým vyhodnocením kriminality na území města Havířov. Úvodní kapitoly se věnují teoretickému základu týkajícího se kriminálních věd a kriminality. Další část je zaměřená na právní předpisy a na základní informace o městě Havířov …více
Abstract:
STRHÁKOVÁ, B. Statistical evaluation of criminality in Havirov: diploma thesis. Ostrava: VSB-TU Ostrava, FBI, 2017, 60 p. The thesis deals with the exploration and statistical evaluation of crime in the city of Havirov. Introductory chapters deal with the theoretical basis on criminal sciences and crime. Another part is focused on legislation and basic information about the city of Havirov. The fifth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Karla Barčová
  • Oponent: Věra Holubová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku