Adam Mikulčík, DiS.

Bakalářská práce

Daňová kriminalita v České republice

Tax crime in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Daňovou kriminalitou a jejím vývojem v letech 2010-2020 v České republice. Jsou zde definovány vybrané daňové trestné činy a popsány základní pojmy jako daň, trestný čin, kriminalita, finanční správa, celní správa anebo organizovaný zločin. Analyticko-praktická část je zaměřena na statistický vývoj vybraných trestných činů spadající pod Trestní zákoník, popis vybraných případů …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with Tax Crime and its development in the Czech Republic in the years 2010 to 2020. It defines selected tax crimes and describes basic terms such as tax, crime, crime, financial administration, customs administration and organized crime. The analytic-practical part is focused on the statistical development of selected crimes falling under the Criminal Code, selected cases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2021
  • Vedoucí: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING

AKADEMIE STING

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Zdaňování